Referenza: 1857/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/07/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
XUEREB EVAN vs SPALDING VINCENT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, DEFINIZZJONI TA` DIZABILITA` PERMANENTI - DANNI, MULTIPLIER - KOLLIZJONI, META TKUN KAGUNATA MINN HSARA F` VETTURA
Fil-Qosor
Huwa stabilit li l-uzu ta' vettura li ma tkunx f'kundizzjoni li jmissha tkun fuq it-triq izzid fil-grad tar-responsabbilta' tas-sewwieq f'kaz ta' habta biha waqt li qed tinsaq minnu. F'kazijiet rariu eccezzjonali, il-hsara li tigri ghall-gharrieda lil sewwieq fil-karozza tieghu tista' tkun ragunighal tnaqqis tal-htija. Imma biex dan jigri, trid titressaq prova tajba min-naha tal-istess sewwieqli ghandu juri li ma kienx jaf li l-vettura kien fiha n-nuqqasijiet li jaghmluha mhix tajba li tkunfuq it-triq. Jekk imbaghad sewwieq jallega l-inevitabilita' tal-incident, irid ikun f'qaghda li jikkonvinci lill-Qorti li kien nieqes minn kull addebitu ta' negligenza f'dak li jkun gara Minn dan kollu, fil-kaz prezenti, ma sar xejn, u ghalhekk dan il-fattur ikompli jghabbi lill-imharrek bir-responsabbilta' tal-habta;

Huwa stabilit mill-Qrati taghna li ghal dak li jirrigwarda l-percentwali ta' dizabilita' dak li jrid jigi stabilit m'huwiex il-grad ta' inkapacita' f'sens purament mediku,izda l-effett li l-hsara personali ghandha fuq il-qligh tal-persuna midruba;

Huwa stabilit li l-multiplier ghandu jibda jitqies minn dak inhar li sehh l-incident li fih il-vittma tkun garrbetil-griehi, u mhux minn dak inhar li l-Qorti tasal ghal-likwidazzjoni tas-somma li ghandha tithallasbhala danni. Minbarra dan, il-bixra ta' hsieb wara sentenzi ta' dawn l-ahhar snin f'dan il-qasam qeghda xxaqleb lejn it-tnehhija ta' skemi rigidi li jistghu jfixklu l-ghoti ta' kumpens misthoqq u xieraq ghac-cirkostanzi. Wahda minn dawn l-izviluppi hija sewwasew fil-massimu tal-multiplier, fejn ghal numru kbir ta' snin ma tqiesx li seta' jaqbez l-ghoxrin (20). Ghar-ragunijiet li l-Qorti ghandha tfittex qabel kull haga ohra li tirreintegra kemm jista' jkun lil dak li jkun garrab hsara, u literga' tqieghed lil tali persuna kemm jista' jkun fl-istat li kienet qabel l-incident, illum huwa accettat u approvat mill-oghla Qrati taghna li l-multiplier ikun jaqbel sewwa mal-eta' tal-vittma u mhux ma' kriterji arbitrarji;

Hawnhekk il-Qorti applikat multiplier ta' 34 sena fil-kaz ta' persuna li kellha 27 sena.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni