Reference: 1658/1998/1

Judgement Details


Date
31/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
PULLICINO PAUL vs CAMILLERI GEORGE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO CAMBIARIA, ECCEZZJONIJIET AMMISSIBBLI - KAMBJALA, ESTINZJONI TA` L-OBBLIGAZZJONI
Summary
L-obbligi naxxenti mill-kambjala jigu estinti mhux biss bil-hlas tal-ammonti dovuti, izda ukoll tramite modi ohra ta' estinzjoni bhal tpacija u remissjoni tad-debitu.

Il-kumpensazzjoni, bhala pagament jew il-mahfra totali jew parzjali tal-ammont kambjarju, hija wahda minn dawn l-eccezzjonijiet personali kapaci li jimmodifikaw jew jeskludu, skond il-kazi, l-esercizju tal-istess azzjoni kambjarja.

Hu principju li fl-azzjoni kambjarja ma ghandhomx jigu ammessi eccezzjonijiet hekk imsejjhin "personali" li jistghu jtawlu b'mod esagerat il-qtugh tal-istess azzjoni. Hemm pero' eccezzjonijiet ghal dan il-principju u cioe bhala fejn trid tigi investigata l-allegazzjoni li bi ftehim il-partijiet immodifikaw jew jeskludew l-esercizju tal-azzjoni kambjarja da parti tal-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info