Reference: 1852/1995/1

Judgement Details


Date
31/07/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GENERAL SOFT DRINKS CO. LTD. vs PORTANIER BROS LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET TAL-AWTUR, IKKUPJAR - DRITTIJIET TAL-AWTUR, ORIGINALITA` TAX-XOGHOL
Summary
Sabiex tinghata protezzjoni lid-drittijiet ta' l-awtur huwa mehtieg li jkun hemm originalita` fis-sengha jew xoghol involuti fl-ezekuzzjoni tax-xoghol, u mhux originalita` fil-hsieb, li hi mehtiega. Il-kelma "originali" ma jfissirx li l-kelma trid tkun espressjoni ta' hsieb originali jew inventiv. L-originalita` mehtiega tirreferi ghall-espressjoni tal-hsieb.

Meta, pero`, hu evidenti li l-ammont ta' sforz maghmul biex jinholoq ix-xoghol artistiku huwa minimu, ikun hemm generalment ksur tal-copyright biss jekk ikun hemm ikkupjar sostanzjali tax-xoghol originali.

Kwantu ghal dak lihuwa ikkupjar, huwa veru li tnejn minn nies jistghu jaslu indipendentement minn xulxin biex jipproducu l-istess bicca xoghol artistika, li tista' tkun addirittura identika. Izda meta jkun hemm similaritajiet li jolqtu l-ghajn u jigi provat li x-xoghol ta' l-attur huwa aktar antik minn dak tal-konvenut, il-Qorti tkun tista' tasal ghall-konkluzjoni li kien hemm ikkupjar minkejja spjegazzjoni diversa tal-konvenut.

Dana japplika wkoll meta l-ikkupjar ikun parzjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info