Reference: 2352/1997/1

Judgement Details


Date
19/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
SPITERI MICHELINA ET vs IT-TABIB PRINCIPALI TAL-GVERN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, CULPA IN ELIGENDO - KUNCETT JAPPLIKA BISS EX DELICTU VEL QUASI DELICTU - DANNI, RESPONSABILITA` TAL-GVERN GHALL-MOD KIF JIGI PROVDUT IS-SERVIZZ MEDIKU
Summary
Meta l-Gvern jissejjah biex iwiegeb ghan-nuqqasijiet tas-sistema mhaddem fl-isptar, u mhux ghan-nuqqas ta' xi impjegat partikolari, il-kwistjoni ta' culpa in eligendo ma tqumx.

In oltre, il-culpa in eligendo hija mehtiega fil-kaz ta' responsabbilta` ex delicto u mhux fil-kaz fejn kien hemm relazzjoni minn qabel bejn il-partijiet. Ghalkemm ir-relazzjoni bejn il-gvern u pazjent fi sptar tal-gvern ma hix wahda kuntrattwali, madankollu ma jistax jinghad illi ma kien hemm ebda relazzjoni bejniethom qabel l-incident, ghax il-pazjent, kemm bhala kontribwent fiskali u wkoll bhala kontribwent fis-sistema tas-sigurtà socjali, kellu jedd illi jinghata kura fl-isptar tal-gvern, u l-gvern kellu l-obbligu li jaghti dik il-kura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info