Referenza: 108/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/07/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI GINO
Partijiet
BORG EMANUEL vs CASSAR JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
REVIZJONI TAD-DECIZJONI TAL-EWWEL QORTI - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
L-intimat appellant hass ruhu aggravat bl-imsemmija sentenza tal-Bord li Jirregola l-Kera tal-24 ta'April 2001. L-uniku aggravju tal-intimat appellant jikkonsisti filli, skont hu, l-Bord li Jirregolal-Kera ghamel apprezzament ghal kollox zbaljat tal-provi, liema provi, dejjem skont l-intimat appellant, juru illi l-fond in kwestjoni kien qed jigi wzat u li d-destinazzjoni tieghu ma nbidlitx.

Diversi drabi gie ribadit illi Qorti ta' revizjoni m'ghandhiex tiddisturba l-apprezzament tal-provi li tkun ghamlet l-Ewwel Qorti u dana sakemm ma jirrizultawx motivi tali li jgieghlu li jsir mill-gdid apprezzament tal-provi. Ma hemmx dubju li l-Ewwel Qorti kellha l-opportunita' li tisma' x-xhieda "viva voce" u zgur li kienet fl-ahjar posizzjoni li tivvaluta il-kredibilita' u l-affidabilita' taghhom.

Fil-kaz in esami ma jirrizulta ebda element tant gravi li jista' jgieghel li jkun hemm bdil fl-apprezzament tal-provi li ghamel l-Ewwel Bord. In effetti, jirrizulta li fis-sentenza appellata sar apprezzament ta' dak li qal l-intimat u dak li qalu x-xhieda prodotti mill-intimati AlfredCassar u Francis Suda u l-Bord gustament ghazel li ma jghatix hafna piz lil dawn id-deposizzjonijiet. Il-fatt li l-permessi jithallsu regolarment jista' jkun irrilevanti ghall-finijiet ta' din il-vertenza.

Din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tiddeciedi billi tichad l-appell interpost mill-intimat appellant u tordna li it-terminu ta' xahar prefiss fis-sentenza appellata, ghall-finijiet tal-izgumbrament, jibda jiddekorri mill-konkluzzjoni tad-decizjoni ta' din l-Onorabbli Qorti tal-Appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni