Reference: 1134/1991/1

Judgement Details


Date
10/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
COLE HENRY P vs MURGO SALVATORE SIVE SAMMY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO CAMBIARIA, PRESKRIZZJONI - DEZERZJONI, KAWZA LI TKUN GIET DIFFERITA SINE DIE PENDENTI L-EZITU TA` KAWZA OHRA - PRESKRIZZJONI, ACTIO CAMBIARIA - PRESKRIZZJONI, META L-KONVENUT MA JINDIKAX L-ARTIKOLU PARTIKOLARI LI FUQU JKUN QED JISTRIH
Summary
Eccezzjoni tal-preskrizzjoni ma tistax tintlaqa' meta l-konvenut ma jindikax l-artikolu li fuq hu jkun qed jibbaza ruhu.

F'actio cambiaria, kwalunkwe terminu ta' preskrizzjoni jibda jghaddi minn tali skadenza u mhux minn meta giet iffirmata l-istess kambjala;

Meta kawza tigi differitasine die sakemm tinqata' kawza ohra ma tistax tigi dikjarata dezerta.

Sakemm din il-kawza l-ohra tibqa' pendenti il-kawza li tkun giet differita sine die ma setghet qatt titqieghed fuq il-listaimsemmija fl-artikolu 964 tal-Kodici ta' Procedura u Organizzazzjoni Civili - Kapitolu 12.

Barra minn hekk, skond il-ligi, kawza li qed tistenna l-ezitu ta' kawza ohra ma tistax titpogga fuq l-imsemmija lista u dan sakemm il-kawza l-ohra ma tigix deciza b'mod finali u sakhemm ma jghaddix certu terminu. Ghalhekk din il-kawza ma tistax titqies li kienet giet "dezerta" ghal finijiet u effettikollha tal-ligi;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info