Referenza: 5/1993/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/07/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
KONKORS TA' KRED TA' JOS BOWMAN NOE vs X
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, PLEGG POSSESSORJU FAVUR KULL MIN ISEWWI, JIBNI L-BASTIMENTI ECC - ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, PRIVILEGG FUQ IS-SALARJU TA` L-EKWIPAGG - ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, PRIVILEGG FUQ SPEJJEZ GUDIZZJARJI SABIEX ISIR IL-BEJGH TAL-BASTIMENT U L-QSIM TAL-PREZZ LI JGIB - PRIVILEGG, ESTENSJONI TA`
Fil-Qosor
Il-privileggi ghandhom jinghataw interpretazzjoni stretta, u m'ghandhomx jircievu estensjoni anormali u eccessiva.

L-Att dwar il-Bastimenti Merkantili johloq plegg possessorju a favur"

"Kull min isewwi, jibni l-bastimenti jew kull kreditur iehor li taht il-harsien u awtorita' tieghu jkun tqieghed bastiment ghall-ezekuzzjoni ta' xogholijiet jew ghanijiet ohra ghandu jkollu plegg possessorju fuq il-bastiment."

Kull privilegg jew plegg li jinholoq wara li l-bastiment jiddahhalfid-dock, jsegwu dejjem il-plegg possessorju li l-kuntrattur igawdi ghat-tiswija tal-vapur. L-ammont ta' kreditu, ovvjament, jinholoq meta t-tiswija tkun lesta kollha, pero', darba li dan isehh, l-ammonti kollha inkorsi ghat-tiswija tal-vapur jitqiesu bhala kreditu wiehed munit bi plegg possessorjuli nholoq malli l-bastiment jidhol ghat-tiswija.

Il-plegg possessarju ghandu japplika anke jekk il-ghan li ghalih il-bastiment tqieghed fil-pussess tal-kreditur ma kienx ghal bini jew tiswija,izda "attivita'" ohra. Dan ma jfissirx, pero', li kull kreditu li jinholoq waqt li l-bastiment ikunf'idejn tali kreditur, huwa kopert mill-plegg possessorju: biex il-kreditu jkun hekk kopert l-azzjoni li holqitu trid tkun marbuta mal-ghan li ghalih il-bastiment tqieghed f'idejn il-kreditur li qedigawdi il-plegg possessorju. Il-kelma "attivita'", f'tali artikolu, m'ghandhiex tinqara bhala l-azzjonijiet individwali varji svolti mill-kreditur fuq il-bastiment, izda l-attivita' in generali li kienet l-ghan li ghalih il-bastiment originarjament gie f'idejn il-kreditur. Ghalhekk, il-plegg possessorju jkopri biss dawk il-krediti li ghandhom x'jaqsmu mal-attivita' li kienet l-ghan li ghalih il-bastiment tqieghed fil-pussess ta' dak li konsegwentement sar kreditur tal-bastiment. Jekk dan il-ghan kien it-tiswija tal-bastiment, ma jistax jinghad li kull debitu iehor, mhux konness mat-tiswija, uli fil-fatt inholoq wara li t-tiswija tlestiet, huwa kopert mill-plegg possessorju.

Il-pleggpossessorju jinholoq fil-mument meta l-bastiment jigi f'idejn dak li ghandu jsewwieh/jibnieh jew jidhol taht il-harsien jew l-awtorita' ta' tali kreditur ghall-esekuzzjoni ta' xogholijiet jew ghanijiet ohra.

Il-privilegg taht l-artikolu 50(h) tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili jolqot is-salarji tal-ekwipagg ghal perjodu ta' tliet xhur qabel l-ahhar vjagg ghal tul l-ahhar vjagg u ghall-perjodu ta' wara l-ahhar dhul tal-bastiment fil-port.

Lill-bahhara li jkunu parti mill-ekwipagg tal-vapur jikkompeti l-privilegg ghas-salarji taghhom mid-data tat-tluq tal-bastiment sad-data tar-ritorn, mhux mill-jum li fih il-vapur ikun telaq mill-port ta' l-ahhar post li jkun fih sal-port tal-vapur u li minnu jkun salpa fil-bidu nett.

L-art. 50(a) tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili johloq privilegg fir-rigward ta' `spejjez gudizzjarji sabiex isir il-bejgh tal-bastiment u l-qsim tal-prezz li jgib.'

Spejjez gudizzjarji wara proceduri ta' natura differenti m'humiex privileggjati.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni