Referenza: 555/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/07/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
GALEA CATHERINE vs REGISTRATUR TAL-QRATI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SPEJJEZ GUDIZZJARJI, DRITT TA` AVUKAT LI JIRRINUNZJA GHALL-PATROCINJU TA` PARTI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI, INTAXXAR TA` - SPEJJEZ GUDIZZJARJI, INTAXXAR WARA SENTENZA DEFINITTIVA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI, INTAXXAR WARA SENTENZA PRELIMINARI
Fil-Qosor
Id-dritt intaxxat, kemm dak dovut lir-Registru kif ukoll dak dovut lill-Avukati tal-partijiet, ikunl-istess ikun x'ikun l-ezitu ahhari tal-kawza, pero', it-taxxa hija differenti jekk tinghata sentenza preliminari a differenza ta' sentenza definittiva. Jekk il-qorti, b'sentenza li taghti, twaqqaf il-meritu, allura t-taxxa trid tiehu in konsiderazzjoni l-meritu kollu tal-kawza, ghax b'dik is-sentenza il-kawza nnifisha tkun giet terminata u allura r-Registratur ikun irid johrog taxxa li tolqot it-talbiet kollha ta' dik il-kawza. Jekk, pero', b'sentenza li taghti l-Qorti, tkun giet deciza biss kwistjoni wahda tal-kawza, bis-smiegh tal-kawza se jitkompla, it-taxxa ghandha tirrifletti biss dik il-kwistjoni determinata, u mhux ukoll kwistjonijiet ohra li ghad iridu jigu trattati u decizi.

L-artikolu 33 tat-Tariffa E ta' Skeda A annessa mal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kap 12) jipprovdi kif jinhadem id-dritt ta' Avukat li jitlaq lill-klijent, liema dritt, ovvjament, ikun irid jinhadem fuq il-meritu kollu tal-kawza, u dan ghax hu fuq dak il-meritu li hu kien iprestas-servizzi tieghu. Dan isir, pero', ghal fini biex jigi determinat kemm l-Avukat ghandu dritt jithallas mill-klijent tieghu, izda mhux biex jigi determinat id-dritt tar-Registru u tal-Avukat li jista' jkun dovut wara sentenza u li jkunu rekuperabbli mill-parti telliefa. Fi kliem iehor, l-artikolu 33 u 34 tal-imsemmija Tariffa tirregola r-relazzjonijiet fiskali ta' klijenta mal-Avukat l-antik u l-gdid taghha, izda t-taxxa ufficjali li tohrog wara sentenza ma tidholx f'din ir-relazzjoni u ghandhatirrispekja biss l-istadju li fih il-kawza tkun waslet dak il-hin.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni