Reference: 345/2002/1

Judgement Details


Date
03/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
BALUCI JOSEPH vs MIZZI BERNARDINE SIVE BERNIE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, KUNTRATT DEFINIT - META KUNTRATT JIPPROVDI LI JKUN SAR GHAL ZMIEN INDEFINIT U FL-ISTESS HIN JISTIPULA DURATA
Summary
Din is-sentenza kienet titratta dwar interpretazzjoni ta` kuntratt ta` impjieg li ghalkemm kien jghid li hu "of an indefinite duration", fl-istess nifs kien jghid li l-kuntratt "will be renewed everytwo years if both parties agree to do so".

Il-Qorti irriteniet li l-kuntratt kien wiehed ghal zmien definit ta' sentejn, li jiggedded biss ghall-perjodi ohra ta' sentejn f'kaz biss li jkun hemm qbil fuq dan miz-zewg partijiet. Il-fatt li l-kuntratt kien jikkontempla t-tigdid tieghu b'mod indefinit - dejjem jekk ikun hemm qbil mill-partijiet - ma kienx ifisser li d-durata tal-kuntratt saretindefinita. Dan it-tigdid ma kienx la awtomatiku u lanqas mandatarju, izda kien jiddependi mic-cirkustanzi tal-kaz u l-volonta' tal-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info