Reference: 479/1995/2

Judgement Details


Date
30/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
SCHEMBRI MANUEL vs CUTAJAR FRANCE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, FORMALIZMU EZAGERAT - CITAZZJONI, KJAREZZA TAL-OGGETT U R-RAGUNI TAT-TALBA - CITAZZJONI, KJARIFIKA TA` AMBIGWITA` - CITAZZJONI, NULLITA` TA`
Summary
Huwa principju stabilit illi it-tifsir car u sewwa tal-oggett tal-kawza u tat-talbiet ghandhom jirrizultaw mill-istess att tac-citazzjoni innifsu u mhux minn xi kjarifika li tista' issir dwarhom matulit-trattazzjoni.

Sabiex azzjoni tigi dikjarata rritwali ghandu jigi determinat li hemm raguni gravi, u fost kollox, ghandu jigi ezaminat jekk ic-citazzjoni tkunx defugenti jew zbaljata b'modli l-konvenut ikun jista' jigi pregudikat fid-difiza tieghu, u ghal dan l-ezami ic-citazzjoni attrici ghandha tigi ezaminata fit-totalita' taghha.

Il-formalizmu ezegerat ukoll ilu hafna li giemnaqqas u limitat li bir-ragun, il-ligi qed tkun aktar u aktar inklinata li tkompli tillimita l-formalizmu u n-nullitajiet tal-forom li jnutruh.

Huwa dejjem necessarju li ic-citazzjoni ghandujkollha tifsira cara tal-oggett u r-raguni tat-talba u dan huwa dejjem necessarju biex il-konvenut ikun jaf minnufih u b'certezza dak li ghandu jiddefendi ruhhu minnu.

Kontra dan kollu xorta wahda jipprevali l-principju li l-atti kemm jista' jkun ghandhom jigu salvati entro id-dettami tal-ligi peress li r-rigorozitajiet procedurali ma humiex ambaxxaturi tal-gustizzja sostanzjali u ghalhekkm'ghandhomx normalment janimaw l-andament tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info