Reference: 1145/1997/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ZAHRA CHARMAINE PRO ET NOE vs ZAHRA ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT, DISOKKUPAZZJONI - MANTENIMENT, OBBLIGU TAL-HLAS TA` - SEPARAZZJONI PERSONALI, INKOMPATIBILITA` TA` KARATTRU - SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI - SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI - INDIFFERENZA
Summary
Ghalkemm l-inkompatibilita` tal-karattru per se` ma tikkostitwix motiv fost dawk elenkati mil-ligi li jakkorda d-dritt ghas-separazzjoni, madanakollu l-istess ghandha tigi konsiderata mill-Qorti fil-valutazzjoni tal-gravita` tal-kawzi li ddeterminaw wahda mill-partijiet sabiex tadixxi lill-qorti sabiex tottjeni s-separazzjoni.

Indifferenza persistenti minn naha ta' wiehed mill-mizzewgin fil-konfront ta' l-iehor tammonta ghal sevizja morali.

Sabiex tikun tista' tigi pronunzjata s-separazzjoni fuq il-bazi ta' sevizji u maltrattamenti huwa mehtieg illi tali sevizji u maltrattamentijkunu abitwali u jkollhom karattru ta' gravita` tali li jistabilixxu sistema kostant ta' vessazzjoniu disprezz, ta' oltraggi u umiljazzjonijiet li jirrendu almenu insopportabbli l-koabitazzjoni u hajja konjugali.

Id-dizokkupazzjoni ma hijiex per se` motiv biex tehles lir-ragel mill-obbligu tal-manteniment lejn martu u uliedu. Dan aktar u aktar imbaghad fejn, bhal f'dan il-kaz, id-dizokkupazzjoni tkun kolpuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info