Reference: 2183/1996/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
GATT MRO. JOSEPH vs AQUILINA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI TA` JATTANZA, ELEMENTI TA` - AZZJONI TA` JATTANZA, MILLANTAZZJONI - AZZJONI TA` JATTANZA, REKWIZIT TAL-PUSSESS TA` L-ATTUR FUQ IL-HAGA LI FUQHA GEW MILLANTATI PRETENSJONIJIET
Summary
Biex tigi ezercitata validament l-azzjoni tal-jattanza l-attur ghandu jipprova li ghandu l-pussess tal-haga li ghaliha qieghed jezercita l-azzjoni.

Mhix millantazzjoni ghall-finijiet tal-gudizzju tal-jattanza l-att kawtelatorju intiz biex jigi evitat pregudizzju li l-konvenut ikun jista' jsofri u li jkun provokat minn att li l-konvenut ikun jidhirlu li hu illegali. Wiehed mir-rekwiziti tal-millantazzjoni huwa li l-att ma jikkostitwix ragjuni ta' necessita' jew kawtela guridika.; u huwa principju fid-duttrina u fil-gurisprudenza li meta jkun l-attur fil-gudizzju tal-jattanza li jkun ipprovoka il-protesti tal-konvenut, l-azzjoni tal-jattanza mhijiex ammissibili.

Ma jaghmilx sens illi, ladarba l-Artikolu 403 tal-Kap. 12 jistipula illi c-cirkostanzi illi jistghu jaghtu lok ghall-millantazzjoni huwa "Meta f'atti gudizzjarji, jew xort' ohra bil-miktub, persuna tippretendi li ghandha xi jedd .", il-provokazzjoni hawn fuq imsemmija trid necessarjament tirrizulta minn att gudizzjarju;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info