Reference: 19/2000/1

Judgement Details


Date
25/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
BANK OF VALLETTA PLC vs CAUCHI ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, NECESSITA` TA` DIKJARAZZJONI LI L-KONVENUT HUWA DEBITUR - CITAZZJONI, NULLITA` TA`
Summary
Hawnhekk is-socjeta` attrici talbet il-kundanna tal-konvenuti ghall-hlas ta' somma ta' flus mislufalilhom. Il-konvenuti eccepew li l-azzjoni attrici kienet ritwali peress li ma ntalbitx dikjarazzjonili l-konvenuti kienu debituri tas-socjeta` attrici.

Il-Qorti cahdet l-ecezzjoni stante li tali talba ghal dikjarazzjoni ma kienetx mehtiega anke peress li t-talba attrici hija konsegwenza tal-premessi tac-citazzjoni u f'dan il-kaz il-kawzali ta' tac-citazzjoni u l-mertu tal-kawza kienu johorgu kjarament mill-premessi tac-citazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info