Referenza: 282/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/06/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
BUGEJA ANTHONY vs MICALLEF PUBLIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA, WIEHED MILL-KONJUGI JISTA` JORBOT L-ASSI TAL-KOMUNJONI - KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI, ATT TA` AMMINISTRAZZJONI STRAORDINARJA MAGHMUL BIL-KUNSENS TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN BISS
Fil-Qosor
Il-Kodici Civili taghna (Kap 16) jaghmel distinzjoni bejn dawk l-atti ta' amministrazzjoni ordinarja, li huma koncessi lill-kull wahda mill-mizzewgin separatament, u li jorbtu lill-komunjoni tal-akkwisti skond is-subinciz (b) tal-Artikolu 1327; u dawk l-atti ta' amministrazzjoni straordinarja li majistghux jigu attwati jekk mhux bil-partecipazzjoni taz-zewg konjugi.

L-unika eccezzjoni ghar-regola stabbilita` fis-subinciz (2) ta' l-Artikolu 1322 insibuha fl-artikolu 1324 li jitkellem dwaratti normali ta' gestjoni ta' kummerc, negozju jew professjoni meta il-jedd li jezercita dawk l-atti jkun vestit f'dik il-parti (mill-mizzewgin) li tkun qed tezercita dak il-kummerc, negozju jew professjoni, anke jekk tali atti jkun jikkostitwixxu atti ta' amministrazzjoni straordinarja.

L-att ta' amministrazzjoni straordinarja li ma jkunx relatat ma' xi kummerc, negozju jew professjoni,dejjem jehtieg, ad validitatem, il-kunsens jew partecipazzjoni taz-zewg konjugi. Infatti fl-assenzata' tali kunsens jew partecipazzjoni, l-parti li ma tkunx hadet sehem f'dak l-att ta' amministrazzjoni straordinarja, hija intitolata li fi zmien tlett snin tipprocedi ghall-annullament ta' dak l-att,liema terminu jibda jiddekorri jew minn meta tkun saret taf bih, jew mir-registrazzjoni, jekk dan ikun mehtieg, jew minn meta tintemm il-komunjoni tal-akkwisti. Dan id-dritt tal-konjugi li ma tkunx ippartecipat f'dak l-att ta' amministrazzjoni straordinarja jispicca ukoll fi zmien tliet xhur mill-jum li fih ikun notifikat l-att lil dik il-parti bil-mezz ta' att gudizzjarju, kemm-il darba dik il-parti ma tkunx bdiet azzjoni ghal dak l-annullament. (Art. 1326)

Att ta' amministrazzjoni straordinarja ta' wiehed mill-konjugi wahdu jorbot l-assi tal-komunjoni tal-akkwisti kemm-il darba ma jkunx hemm pronunzjament tal-qorti dwar in-nullita` ta' dak l-att. Ir-relazzjonijiet interni bejn il-konjugi ghar-reintegrazzjoni jew danni ma jeffettwawx lit-terz.

Ara pero' John Cassar v. Francis Mangion et (PA 15/11/2002 Cit. Nru.2443/1999) u Anthony sive Ninu Frendo v. Angelo Zahra pro et noe (APP CIV 31/1/2003 App. Nru. 1379/1997 u Claudette Gauci v. Paolo Bonnici Ltd et (PA Cit. Nru. 14/02 TM deciza 9/10/2003 appell pendenti)
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni