Reference: 831/1986/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SPITERI SIMON vs FARRUGIA LAWRENCE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, IN LIQUIDANDIS NON FIT MORA - IMGHAX, POSSIBILITA` LI JIDDEKORRI FUQ AMMONT MHUX LIKWIDAT - PROVA, META RAPPORT PERITALI JISTA` JIGI SKARTAT - PROVA, RAPPORT PERITALI
Summary
Il-Qorti ma hijiex marbuta li taccetta l-konkluzjoni tar-rapport tal-periti kontra l-konvinzjoni taghha nfisha (Artikolu 681, Kapitolu 12). Cionostante, il-Qorti ma tistax tiskarta dik l-istess konkluzjoni meta din tkun bazata fuq aspetti teknici konvincenti u l-parti interessata ma tkunx ipprevaliet ruhha mill-fakolta lilha moghtija ghan-nomina ta' periti addizzjonali;

Gie minn zmien antik definit u segwit mill-Qrati taghna l-principju "in illiquidis mora non contrahitur nisi culpa delitoris liquidatio differetur". Huma verament ftit il-kazijiet li fihom din il-massima allavolja l-kreditu kien illikwidu ma rceivietx applikazzjoni; ad exemplum, il-kaz meta l-likwidazzjoni ma tkunx saret bi htija tad-debitur, jew fejn, is-sid ikun gie ingustament spoljat mill-haga tieghu. F'dan il-kaz intqal li l-imghax jibda jghaddi minn meta jkun sar l-ispoll. Dan b'applikazzjoni tal-principju daqstant iehor importanti "malitiis non est indulgendum".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info