Reference: 2406/1998/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
VELLA JOHN PRO ET NOE vs HAMED OKASHA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - ZGUMBRAMENT, OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Summary
Dritt ta' sullokazzjoni koncess mill-inkwilin izda li ma jkunx opponibbli fil-konfronti tas-sid ma jistax jitqies titolu validu fil-ligi. Ghalhekk hija valida l-kawzali li l-konvenut ikun qed jokkupaminghajr titolu f'eventwali azzjoni ghall-izgumbrament da parti tas-sid.

L-Artikolu 240 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta kif sostitwit bl-Art. 119 ta' l-imsemmi Att, jaghti l-fakolta` lil kull parti li tinqeda b'appell li jsir minn sentenza ghall-fini ta' appell incidentali, inkluz anki appell minn kap wiehed ta' kull sentenza, ukoll jekk ma jsirx appell minnhom minn min jappella. Inoltre, dak l-appell incidentali jista' jsir ukoll kontra u minn kull parti li ma tkunx wahda li kontra taghha jkun sar l-appell skond is-sub-artikolu (1) ta' l-Artikolu 144 tal-Kap. 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info