Reference: 63/1996/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BONNICI MICHAEL ET vs FRANCICA JOACHIM ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, ASSISTENZA TA` TERZ - BEJGH, DIFETT APPARENTI - BEJGH, DIFETT MOHBI - BEJGH, RIDUZZJONI TAL-PREZZ F`AZZJONI AESTIMATORJA
Summary
Bil-fatt li wiehed ictu oculi jkun ha u nnota certi difetti ma jfissirx b'daqstant li tinghalaq il-possibilita` li jigu skoperti ulterjorment difetti ohrajn li ma kienux apparenti. Id-domanda li trid, mela, ssir sabiex tkun fondata u tista' tregi l-azzjoni aestimatorja hija din: una volta li jigi stabbilit li kien hemm difetti latenti fil-fond u li ma kenux apparenti ghall-kompratur, dan il-kompratur kien ihallas l-istess prezz ghax-xiri ta' l-immobbli jew kien invece jhallas prezz inferjuri?

Is-semplici fatt li x-xerrej ikollu l-assistenza ta' espert (e.g. perit) ma jezentax lill-venditur mill-obbligu tal-garanzija.

F'azzjoni aestimatorja s-somma li ghandha titnaqqas, f'kaz li jirrizultaw difetti in vendita, m'ghandhiex tkun ekwivalenti ghas-somma mehtiega biex jigu rrangati d-difetti, izda l-Qorti ghandha tistabilixxi x'kien ikun il-prezz tal-bejgh fil-mument tal-kuntrattazzjoni kieku x-xerrej kien jaf bid-difetti lamentati.

Fi kliem iehor, dina l-azzjoni ghandha karatteristici u parametri partikolari ghaliha u ma tistax tigi konfuza jew ekwiparata ma semplicikawza ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info