Reference: 195/1993/2

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
AQUILINA JOSEPH NOE vs BORG ANTONIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR PROPRJETÀ TA` ENTITAJIET EKKLESJASTICI, PROPRJETA` SOGGETTA GHAL KAWZA - LIGI, DHUL FIS-SEHH TA`
Summary
Minn qari ta' l-Att dwar l-Interpretazzjoni, Kap 249 tal-Ligijiet ta' Malta, ghandu jirrizulta bic-car (ara Artikolu 5(2) ), illi meta Att tal-Parlament jigi fis-sehh f'xi jum partikolari, dan ghandujinftiehem li dak l-Att jigi fis-sehh minnufih malli jispicca l-jum ta' qabel.

L-eskluzjoni kontenuta fil-ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u s-Santa Sede dwar it-trasferiment ta' proprjeta` ta` entijiet ekklezjastici lil Gvern, fis-sens li proprjeta` soggetta ghal kawza mhix soggetta ghat-trasferiment ghandha tinftiehem fis-sens letterali taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info