Reference: 731/1995/2

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ALDEN ROSE PRO ET NOE ET vs PACE RAPHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SUCCESSJONI, DEFINIZZJONI TA` PRELEGAT - TESTMENT, IMPUNJAZZJONI FUQ IL-BAZI INSANITA` MENTALI TAT-TESTATUR - TESTMENT, INTERPRETAZZJONI TA` - TESTMENT, INTERPRETAZZJONI TA` LEGAT - TESTMENT, MENS TESTATORIS
Summary
Meta jkun aktar minn eredi wiehed id-de cuius jista' jhalli lil wiehed oggett specjali bi preferenzafuq l-ohrajn, u dan jissejjah prelegat, b'mod illi l-eredi preferit b'dan it-titolu, bhala legatarju jakkwista dak biss li l-ko-eredi ghandhom jaghtuh u bhala eredi jakkwista dak li kien dovut lilu stess.

Meta kliem fit-testment huma cari, mhux lecitu li s-sens tieghu jitwessa' jew jidjieq bi provi estrinsici; id-disposizzjoni trid tibqa' dik mfissra mill-kliem tat-testment.

Anki fil-kaz ta' kunflitt bejn il-kliem u l-ispirtu tad-disposizzjoni l-interpretu ma jridx jitbieghed mill-kliem uzat sabiex jibbaza ruhu fuq dak li hu jahseb li tkun l-intenzjoni tat-testatur jew tal-kontraenti, izda jkun hemm biss lok ghal tali interpretazzjoni fil-kaz li l-kliem ma jkunx car jew fih innifsu jew meta mqabbel mal-kuntest kollu.

Meta l-legat ghandux jigi ammess jew eskluz l-interpretazzjoni ghandha tkun favur il-legatarju, izda meta tkun dwar l-estensjoni jew kwantita` tal-legat, l-interpretazzjoni ghandha tkun favur l-eredi;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info