Reference: 2343/1996/2

Judgement Details


Date
26/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MALLIA MARY GRACE vs MALLIA ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
SEPARAZZJONI PERSONALI, IL-QORTI TRID TARA L-EPISODJI SALJENTI TAL-HAJJA KONJUGALI U MHUX INCIDENTI MINURI - SEPARAZZJONI PERSONALI, INGURJA GRAVI - SEPARAZZJONI PERSONALI, INKOMPATIBILITA` TA` KARATTRU - SEPARAZZJONI PERSONALI, MHUX MEHTIEG KUMULU TA` RAGUNIJIET - SEPARAZZJONI PERSONALI, SEVIZI - XEHHA
Summary
Sabiex tirnexxi talba ghal separazzjoni mhux mehtieg li jigu provati l-eccessi, s-sevizzji, il-minaccji u l-ingurji gravi, izda kwalunkwe kawza hija bizzejjed basta tkun gravi bizzejjed sabiex tivvjola r-rigward insitu fil-konvivenza konjugali.

Ix-xehha tirrientra fost il-motiv ta' l-eccessi jew tas-sevizji.

Is-sevizzi joffendu l-persuna li kontra taghha huma diretti b'mod lijiggeneraw dulur, ezacerbazzjoni u avversjoni profonda kontra l-konjugi li jkun hati taghhom.

Huwa pacifikament akkolt fil-gurisprudenza tal-Qrati taghna li l-ligi tqieghed bhala motivi lijiggustifikaw l-azzjoni l-episodji saljenti tal-hajja konjugali u mhux incidenti minuri. Hekk,per ezempju, biex ikun hemm mohqrija jehtieg ikun hemm mhux xi att izolat ta' xi daqqa waqt xi tilwima imma l-persistenza f'certa mgieba hazina li turi li l-konjugi ma jisthux jkomplu jghixu flimkien.

L-inkompatibilita` fil-karattru ma tikkostitwix bazi ghas-separazzjoni, madanakollu din ma tistax ma tigix konsiderata mill-Qorti fil-valutazzjoni tal-gravita` tal-kawzi li jkunuwasslu ghas-separazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info