Reference: 935/1998/1

Judgement Details


Date
26/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
VELLA DAVID ET vs MERCIECA VICTOR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO FINIUM REGUNDORUM, ELEMENTI TA` - ACTIO FINIUM REGUNDORUM, MHIX PRESKRIVIBBLI
Summary
L-artikolu 325 tal-Kap 16 li jipprovdi li:-

"Kull sid jista' jgieghel lill-gar jaghmel, bi spejjez komuni, sinjali li jidhru u li jibqghu, biex juru l-limiti tal-fondi tghhom li jmissu ma xulxin".

L-actio finium regundorum hija "azzjoni illi tista' tigi tentata b'success biss fil-kazijiet fejn jirrizulta li hemm xi dubbji dwar il-konfini bejn proprjeta` w ohra".

Kull sid jista' jgieghel lill-gar jaghmel bi spejjez komuni, sinjali li jidhru u li jiqbghu biex juru l-limiti tal-fondi taghhom li jmissu ma xulxin. Izda meta dawk il-konfini jkunu gew stabbiliti bejn il-partijiet, sija bi ftehim sija b'sentenza, l-azzjoni 'finium regundorum' tkun ezawrita, u ma tistax tigi ezercitata mill-gdid, jekk mhux fil-kaz li dawk il-konfini jkunu gew imnehhija minn forza magguri jew hsarat kagunati mill-azzjoni tat-temp b'mod li ma jibqghux aktar jintaghrfu. Izda jekk it-termini jibqghu jissussisti l-ebda wahda mill-partijiet ma tkun tista' titlob apposizzjoni gdida, ghax il-konvenzjonijiet bhall-gudikati jifformaw il-Ligi bjn il-partijiet.

L-actio finium regundorum hija impreskrittibbli; ghaliex tikkostitwixxi ghall-proprjetarji vicini att purament fakoltativ u ghaliexid-dritt ta' dawk il-proprjetarji li jitolbu r-regoalment tal-konfini, meta dawn ikunu incerti jew promiskwi, huwa inerenti ghall-proprjeta` u kwindi ma jistax jispicca sakemm tibqa' tissussisti l-proprjeta".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info