Reference: 884/1999/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
PACE RAYMOND ET vs BARTOLO ANTOINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, BDIL TA` KARREGGJATA - KOLLIZJONI, VELOCITA` - META SEWWIEQ IPOGGI LILU NNFISU F`POSIZZJONI LI MA JKUNX JISTA` JEVITA INCIDENT - KOLLIZJONI, VELOCITA` - TISTA` TKUN ECCESSIVA ANKI JEKK TAQA` FIL-LIMITI REGOLAMENTARI
Summary
Regola kardinali ta' "lane discipline" hija dik li fil-passagg minn "lane" ghall-iehor, is-sewwieq m'ghandux jikkaguna "inconvenience or danger to the other vehicles.

Kull min irid ibiddel karreggjata ghandu jnaqqas il-velocita` u jara x'ikun gej minn wara billi jhares fil-mera in oltre taliintenzjoni trid tigi senjalata ferm qabel.

Mhux sufficjenti li jinghata sinjal izda tali sinjal irid jinghata fi zmien utili. Min ikun qieghed isuq karozza m'ghandux jaghmel il-manuvra ta' overtaking minghajr ma jkun safe li ssir dik il-manuvra. Jekk dik il-manuvra ssir barra minn zmienha u b'okkupazzjoni ta' spazju zejjed, dik il-manuvra hija hazina.

Il-fatt li sewwieq ikun qed isuqkarozza b'velocita' eccedenti li speed massimu regolamentari, jekk dan ma jkunx il-kawza determinanti tal-kollizzjoni, huwa m'ghandux jinstab responsabbili lanqas fi grad ta' kontributorjeta' purcheli speed tieghu ma jkunx dak li jista' jissejjah "sfrenat".

Speed jista jkun eccessiv anke jekk ma jiskorrix il-limiti regolamentari izda jiskorri dawk dettati mill-prudenza u mill-fatturi ambjentali tal-mument.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info