Reference: 720/1994/2

Judgement Details


Date
26/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CARUANA GEORGE ET vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDURI CIVILI - PROCEDURI KRIMINALI
Summary
Qorti ta' kompetenza civili, mhux marbuta bid-decizjon li tat il-Qorti tal-Magistrati (Malta) fil-kompetenza taghha kriminali, u trid tezamina l-provi hi, bil-lenti tar-regoli tal-procedura civili, utasal ghall-konkluzzjoni indipendenti taghha. Hu risaput li kull allegat reat jista' jaghti lok ghalzewg proceduri, dawk kriminali u dawk civili, li huma indipendenti minn xulxin u esitu f'kamp minndawn il-proceduri, la jorbot u lanqas ghandu jinfluenza l-esitu fil-kamp l-iehor. Ir-regoli ta' procedura fil-kamp kriminali huma differenti minn dawk li jirregolaw il-process fil-kamp civili, u, fil-waqt li fil-kamp kriminali, biex gudikant jasal ghal sentenza ta' htija, irid ikun konvint fuq dan minghajr ebda dubbju ragjonevoli, fil-kamp civili r-responsabbilita' tista' tigi attribwita a bazi ta' konkluzzjonijiet raggunti "on a balance of probabilities".

Ghalhekk, liberazzjoni minn kull htija kriminali, mhux necessarjament iwassal ghal success fil-kamp civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info