Reference: 406/1993/1

Judgement Details


Date
16/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCERRI MICHAEL ET PRO ET NOE vs PETRONI PHILIP ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KWITTANZA, OMMISSJONIJIET FI - KWITTANZA, ZBALJI FI - TRANSAZZJONI, META SSIR PERMEZZ TA` VERBAL WAQT KAWZA - TRANSAZZJONI, META SSIR QUDDIEM PERIT GUDIZZJARJU
Summary
Anke fejn ikollok kwittanza bejn il-partijiet il-kont jista' jkun soggett ghall-korrezzjoni jekk jirrizulta li kien hemm xi cifri zbaljati, xi addizzjoni jew sottrazzjoni hazina, xi ommissjoni ta' entrati dwar partiti jew ta' hlasijiet li jkunu saru.

Kull approvazzjoni ta' kontijiet tinftiehem li tkun saret minghajr pregudizzju ghal zbalji jew ommissjonijiet. Wara li jkunu gew verifikati tali zbalji, l-interessat ikun jista' dejjem, minkejja l-kwittanza, jinsisti sabiex issir korrezzjoniu sabiex jigi indennizzat ghall-partiti zbaljati jew neqsin.

It-transazzjoni ma tiswiex jekktkun saret quddiem perit gudizzjarju, meta dan ma jkollux il-poter li jindahal fiha. Imma, bhal masehh ukoll f'dan il-kaz "meta dik it-transazzjoni ma tikkostitwix verbal ta' seduta, imma tkun transazzjoni vera u proprja iffirmata mill-partijiet, u l-presenza tal-perit tkun xi haga accidentali biss, b'mod li dik il-presenza tieghu ma zzid xejn fit-transazzjoni, dik it-transazzjoni tiswa' u ghandha forza vinkolanti ghall-partijiet li ffirmawha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info