Reference: 1028/1986/1

Judgement Details


Date
16/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCERRI GEORGE vs REDMAN PETER NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, KARIKAMENT ESTIMATORJU
Summary
L-Artikolu 394 (1) tal-Kap. 12 jipprovdi illi "meta min ghandu jaghti l-kont ma jipprezentahx fiz-zmien stabbilit, il-qorti tista' tippermetti lill-parti li tkun talbet il-kont li tispecifika, imqar b'gurament, is-somma li ghandha tinghata.";

Isir allura ammissbbli rezokont bazat fuq l-istimata' parti li jkun konsimili ghal dak li fid-duttrina taljana jissejjah "caricamento estimatorio". Dan naturalment ma jfisserx illi l-Qorti ghandha taccetta b'ghajnejha maghluqa din l-istima.

Fejn il-mezzi probatorji ma jwasslux bi precizjoni ghad-determinazzjoni ta' l-ammont reklamat jew pretiz, il-Qorti taddotta ir-regola ta' l-arbitrio boni viri fejn l-ammont jigi stabbilit ex aequo et bono mill-gudikant;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info