Reference: 1097/1989/1

Judgement Details


Date
28/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
URPANI JOSEPH vs BARTOLO GIACINTO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - PEDESTRIANS - KOLLIZJONI, DOVERI TA` PEDESTRIAN - KOLLIZJONI, INCIDENT BEJN VETTURA U PEDESTRIAN - KOLLIZJONI, VELOCITA` - META SEWWIEQ IPOGGI LILU NNFISU F`POSIZZJONI LI MA JKUNX JISTA` JEVITA INCIDENT
Summary
Il-kaz li fih id-driver jista jkun ezentat mir-responsabilita', hu dak biss li fih il-pedestrian, b'xi att inaspettat jew subitaneu jew xort'ohra b'xi ghemil tieghu jkun qieghed lid-driver f'posizzjoni li anke bl-uzu tad-diligenza mehtiega dan ma setax assolutament jevita l-investiment.

Ghalkemm il-pedestrian ghandu dritt li jkun fil-karreggjata biex jaqsam, certament ghandu ukoll id-doverli juza prudenza biex jaqsam. Jekk il-pedestrian ikun negligenti, pero dan ma jassolvix lid-driver tal-car milli juza dak il-grad ta' "reasonable care" li tinhtieg. Dana kollu jinghid, dejjem sakemm ma tkunx giet krejata mill-pedestrian lid-driver, bl-imprudenza tieghu, emergenza subitanea imprevedibbli, li rrendiet impossibbli, jew mhux ragjonevolment possibli, azzjoni evaziva tempestiva.

Madanakollu jekk sewwieq ipoggi lilu nnifsu f'posizzjoni li ma jkunx jista' jevita incident, hu ghandu jwiegeb ghall-konsegwenzi ta' l-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info