Reference: 145/2000/1

Judgement Details


Date
28/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
AXEL JOHNSON INTERNATIONAL AB NOE vs ALUMINIUM EXTRUSIONS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
SOCJETA` KUMMERCJALI, STAT TA` INSOLVENZA
Summary
Taht is-subartikolu 214(1)(a) il-Qorti "may" exercise its discretion in determining whether dissolution and winding up should occur. Il-Qorti ghalhekk trid tezamina jekk is-sitwazzjoni tal-kumpanija hija tali li tiggustifika s-soluzzjoni li dina tigi wound up jew jekk ghad hemmx il-possibilita' li l-kumpanija tista' terga topera fil-vicin u thallas id-djun taghha. Il-Ligi tghid li l-kumpanija tigi likwidata "if it is proved to the satisfaction of the Court that the company is unable to pay its debts, account being taken also of contingent and prospective liabilities of the company." Din ta'l-ahhar kondizzjoni tista tigi verifikata permezz tal balance sheets wara li jigi kunsidrat jekk l-assets are less than its liabilities. Izda mhux bizzejjed ghall-kumpannija sabiex tirnexxi tonora l-obbligi kurrenti kollha taghha jekk il-passiv intier jista' biss jigi sodisfatt bir-relaizzazzjoni ta' l-assi taghha fuq perijodu twil ta` zmien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info