Reference: 957/1999/1

Judgement Details


Date
07/11/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
AZZOPARDI JOSEPH vs ZAMMIT FARRUGIA CARMELO SIVE CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, OBBLIGU TAD-DANNEGGJAT LI JIMMINIMIZZA D-DANNI - DANNI, SID TA` VETTURA DANNEGGJATA F`INCIDENT AWTOMOBILISTIKU GHANDU DRITT JUZA SPARE PARTS ORIGINALI
Summary
Id-danneggjat huwa obbligat illi jillimita kemm jista' jkun id-danni li ghalihom hu responsabbli minikkagunalu l-hsara.

Gie ritenut illi l-bazi korretta hija jew l-ispiza tat-tiswija flimkienma` l-ispiza relatata mal-kiri ta` vettura ohra, jew inkella id-differenza bejn il-valur tas-suq tal-vettura danneggjata, hekk kif kien immedjatament qabel l-incident, u l-scrap value taghha flimkienmal-ispiza relatata mal-kiri ta` vettura ohra, sakemm din tigi rimpjazzata.

L-ewwel alternattiva giet imfissra bhala li karrozza ghandha "tigi ripristinata fil-kundizzjoni li kienet fil-mumenttal-incident".

Is-sid tal-vettura danneggjata mhux obligat li juza imitation parts izda ghandu kull dritt li juza parts originali, anki jekk il-vettura tieghu ikollha certu zmien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info