Reference: 259/1992/1

Judgement Details


Date
16/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MUSCAT ANTHONY vs CUSCHIERI LAWRENCE SIVE LORRY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, DIFETTI ESSENZJALI - APPALT, DIFETTI MHUX ESSENZJALI - APPALT, DOVERI TAL-APPALTATUR - APPALT, RESPONSABILITA` TAL-APPALTATUR GHAL MATERJALI UZATI
Summary
Fejn jirrizulta li x-xoghol ma jkunx kompletat u sewwa, l-appaltatur ma jkollux dritt ghall-ebda parti mill-hlas. Dan fejn s'intendi d-difetti fil-lavorazzjoni ma jkunux lievi u jkunu jaffettwaw il-kwazi generalita` tax-xoghol intraprez.

Min jintraprendi xoghol simili ghandu jwiegeb ukoll ghal bonta` tal-materjal li minnu jaghmel uzu, imma r-responsabilita` tieghu f'dan ir-rigward, certament ma tipprexxindix mid-debita indagini ta' htija, li mhix presunta imma jinhtiegilha tigi pruvata uli hija eskluza sew meta d-difett ikun dovut ghal forza magguri kemm meta jirrizultaw mehuda l-prekawzjonijiet soliti u adoperata d-diligenza ordinarja biex tigi assigurata l-bonta` tal-materjal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info