Referenza: 786/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/06/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
CAMILLERI EVAN TONY ET vs VELLA MICHELINA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, AB OMISSA DECISIONE - KONVENJU, AZZJONI WAHDA GHALL-EZEKUZZJONI U HLAS TA` DANNI DERIVANTI MINN INADEMPJENZA - SENTENZA, AB OMISSA DECISIONE
Fil-Qosor
L-Artikolu 235 tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta jghid espressament li meta l-Qorti ta' l-ewwel grad thalli barra fid-decizjoni wahda mit-talbiet proposti, ma jinghatax appell ab omissa decisione. Ul-istess artikolu jghaddi biex sahansitra jispecifika r-rimedju u l-procedura li ghandha tigi konsegwita fil-kaz kongruwu billi jipprovdi hekk:

"Izda, kull wahda mill-partijiet tista', fiz-zmien ta' hmistax-il jum minn dak inhar tas-sentenza, bil-mezz ta' rikors, titlob lill-Qorti ta' l-ewwel grad li taqta' dik it-talba; u fuq dan ir-rikors, wara li l-partijiet jigu mharrkin mill-gdid, il-Qorti tiddeciedi fuq dik it-talba; f'dan il-kaz, iz-zmien ghall-appell mis-sentenza kollha, jew minn kull parti minnha, jibda jghodd minn dak in-nhar ta' l-ahhar decizjoni;

Izda wkoll, kull wahda mill-partijiet tista', f'kull zmien li jkun, titlob quddiem il-Qorti ta' l-ewwel grad, bil-mezzta' citazzjoni, id-decizjoni tat-talba li ma gietx deciza".

Ghalhekk appell ab omissa decisione mhux ammissibbli. Barra minn hekk il-parti motivazzjonali tas-sentenza ma tohloqx gudikat u ghalhekk m'hemmx appell mill-motivazzjonijiet.

Huwa possibbli li azzjoni sabiex jigi mwettaq konvenju tigi akkompanjata b'azzjoni ghar-rizarciment ta' danni generali mhux relatati ma' l-inadempjenzakontrattwali tal-konvenut.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni