Referenza: 300/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs TURNER ETIENE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PROVA, TEST XJENTIFIKU - SEWQAN, TEST TAN-NIFS - POST FEJN L-EZAMI JRID ISIR
Fil-Qosor
Ghall-fini tar-reat kontemplat fl-Artikolu 15A(1) tal-Kap, 65 jista' jittiehed in konsiderazzjoni anke r-rizultat tar-roadside test li flimkien ma' provi ohra jkunu juru lil hinn minn kull dubbju dettat mir-raguni li s-sewwieq ma kienx f'kundizzjoni li jsuq minhabba xorb. Fil-kaz in dizamina din il-Qorti tara li fuq il-provi li rrizultaw l-ewwel qorti ma setghetx tillibera mill-ewwel imputazzjoni,imputazzjoni li tipotizza proprju r-reat kontemplat fl-imsemmi Artikolu 15A(1) tal-Kap. 65.

Is-subartkolu (5) tal-Artikolu 15E jipprovdi li "l-analizi ta' xi kampjun." li jinghata skond id-disposizzjonijiet tal-imsemmi Artikolu 15E ".ghandu jsir f'laboratorju li jigi approvat b'ordni tal-Ministru li jigi pubblikat fil-Gazzetta [tal-Gvern].".

Huwa veru li l-paragrafi (a) u (b) tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 15E donnhom jaghmlu distinzjoni bejn il-kampjuni tan-nifs (fejn jissemma'espressament l-istrument li bih dawn il-kampjuni ghandhom jigu analizzati) u l-kampjun tad-demm u z-zewg kampjuni ta' l-urina (fejn jinghad li dawn ghandhom jigu analizzati ".fil-laboratorju."). Pero` jekk wiehed jara l-Avviz Legali relattiv, ir-regolamenti jissejhu proprju "Regolamenti dwar Strumenti u Laboratorji ghat-Testijiet tan-Nifs". Apparti li dawn ir-regolamenti kellhom proprjament jirreferu ghal "analizi" u mhux "testijiet", l-enfazi kjarament qieghda fuq "in-nifs", u ghalhekk kwasiasi dubbju li seta' kien hemm dwar jekk l-analizi taz-zewg kampjuni tan-nifs ghandhiex issir ukoll fil-laboratorju approvat mill-Ministru tnehha mill-istess legislatur.

Testijiet li jsiru fi bnadi ohra huma kontra l-ligi u allura mhux ammissibbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni