Referenza: 102/1994/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/05/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
MALLIA RAYMOND NOE vs MIZZI MARTIN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPALT, DIFETTI ESSENZJALI - APPALT, DIFETTI MHUX ESSENZJALI - APPALT, DOVERI TAL-APPALTATUR - APPALT, RESPONSABILITA` TAL-APPALTATUR GHAL MATERJALI UZATI - PROVA, META RAPPORT PERITALI JISTA` JIGI SKARTAT - PROVA, RAPPORT PERITALI
Fil-Qosor
Min jintraprendi bicca xoghol hu obbligat u jitqies dejjem responsabbli li jaghti opra sodisfacenti.

Din ir-responsabilita` tikkolpixxi mhux biss xoghol hazin imma anke xoghol ezegwit b'materjal hazin. Tant dan hu hekk li dejjem skond gurisprudenza affermata l-appaltatur hu tenut jiggarantixxi l-bonta` tax-xoghol tieghu kif ukoll il-bonta` tal-materjal adoperat.

Il-konsiderazzjonijiet u opinjonijiet esperti jikkostitwixxi prova ta' fatt u allura, bhal materjali istruttorji ohrajn,kontrollabbli mill-gudikant. Tant dan hu hekk illi l-Artikolu 681 tal-Kapitolu 12 jipprovdi li l-Qorti ma hijiex tenuta jew marbuta li taccetta l-konkluzjonijiet tar-rapport tal-perit kontra l-konvinzjoni taghha nfisha. Il-Qorti pero` ma tistax tiskarta l-opinjoni ta' perit tekniku b'mod legger jew kapriccjuz. Anzi, kellu jinghata piz debitu lill-fehma teknika ta' l-espert nominat billi l-Qortima kelliex leggerment tinjora dik il-prova meta din tkun tesprimi l-"giudizio dell'arte" tal-perit tekniku.

Id-difetti fl-ezekuzzjoni ta' l-appalt ma jirrendux l-appaltatur inadempjenti imma jaghtu biss dritt lill-appaltant li jitlob li dawk id-difetti jigu riparati, meta d-difetti ma jkunuxessenzjali. Ghalhekk meta d-difetti ma jkunux sostanzjali l-appaltant ma ghandux dritt jitlob ir-rizoluzzjoni tal-kuntratt.

Maggorment, imbaghad, dan it-taghlim jircievi applikazzjoni fejn l-appaltant, u dan ighodd ukoll ghax-xerrej, nonostante li jkun jaf b'dawk id-difetti jissokta jaghmeluzu ghal bosta snin mill-istess oggett li dwaru jippretendi li jezistu mankamenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni