Reference: 56/1995/2

Judgement Details


Date
28/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
HAYES MATTHEW NOE ET vs FARRUGIA FRANCE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, KONTRIBUTORJETA` - KOLLIZJONI, NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA - KOLLIZJONI, VELOCITA` - META SEWWIEQ IPOGGI LILU NNFISU F`POSIZZJONI LI MA JKUNX JISTA` JEVITA INCIDENT
Summary
Hu veru li speed eccessiv wahdu mhux dejjem u bilfors ghandu jitqies bhala fattur fih innifsu li jaghti lok ghal habta. Sfortunatament pero` f'pajjizna fl-idea ta' bosta sewwieqa, hekk kif jimbokkawtoroq fejn certu speed hu konsentit, jabbuzaw u t-triq jitrasformawha f'pista tat-tlielaq b'mod li kif hekk sehh f'dan il-kaz ikun difficli mbaghad li jarrestaw tempestivament il-vettura f'kaz ta' emergenza. F'sitwazzjonijiet bhal dawn huma l-ftit li jibqghu konxji tal-fatt li l-istat tat-traffikukapaci jinbidel f'tebqa ta' ghajn.

Hawnhekk gie ritenut li minkejja l-konvenut kien hareg minn post ta' parkegg minghajr ma zamm "a proper lookout" l-attur li kien ghaddej minn triq principaliikkontribwixxa ghall-incident peress illi kien ghaddej b'velocita` eccessiva.

Meta jkun hemmhtija kontributorja huwa dejjem imholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti li tistabilixxi l-proporzjoni lifiha d-danneggjat ikun ikkontribwixxa ghal, jew ikkaguna l-hsara li garrab; kollox jiddependi mic-cirkostanzi tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info