Referenza: 31/1998/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/06/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
DEMANUELE EMANUEL ET vs FAST FOOD SERVICES LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI, APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI, DISPOSIZZJONIJIET KONTRA XULXIN - RITRATTAZZJONI, NATURA TAL-PROCEDURI - RITRATTAZZJONI, RIMEDJU STRAORDINARJU
Fil-Qosor
Ir-rimedju tar-ritrattazzjoni huwa ammess biss fil-kazijiet tassattivament stabiliti mill-ligi, peress illi f'kull kaz iehor ghandha tipprevali l-istabilita` tal-gudikat li biss tista' ttemm il-kawza.

Ir-rimedju tar-ritrattazzjoni hu ta' indoli straordinarja, lummeggjat dan il-karattru straordinarju bl-istorja ta' dan l-istitut, bil-konsegwenza logika illi r-regoli li jiggovernaw l-istess istitut huma ta' interpretazzjoni strettissima. Diversament, taht il-pretest tar-ritrattazzjoni, il-litigant sokkombent ikun jista' jerga' jiftah il-kawza, u b'hekk indirettament jinholoq tribunal tat-tielet istanza.

Is-subinciz (e) ta' l-Art 811 tal-Kap 12 li fuqu s-socjeta` ritrattandi qedtibbaza t-talba ghas-smiegh mill-gdid jipprovdi illi tista' tigi milquta talba bhal din "jekk is-sentenza tkun applikat il-ligi hazin". Il-ligi fil-fatt timponi din il-limitazzjoni u tghaddi biex tiddefiniha bil-mod segwenti:-

Ghall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi, fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skond il-ligi, basta li l-kwestjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni ta' ligi, li fuqha l-qorti tkun espressament tat decizjoni.

Minn din id-disposizzjoni jitnisslu dawnir-riflessjonijiet:-

1. Il-qorti f'gudizzju ta' ritrattazzjoni ma tistax tindaga, bhal fil-kaz ta' appell regolari, dwar il-fatti hekk kif stabiliti mill-qorti kienux korretti jew le; izda biexjigi stabiliti jekk kienx hemm applikazzjoni zbaljata tal-ligi trid tittiehed bhala unika bazi il-fatt hekk kif stabilit mill-qorti fis-sentenza attakkata;

2. Gudizji ta' mera interpretazzjonita' fatt dubjuz jew kontrovers, ossia gudizji li bihom il-gudikant, minhabba t-tenur ta' att interpretativ tal-volonta` dubjuza u oskura tal-partijiet, huma gudizji sovrani tal-gudikant li jkun iddecieda l-mertu u mhux censurabbli in gudizzju ta' ritrattazzjoni;

3. Irid jigi provat li giet applikata l-ligi hazina u mhux il-ligi tajba b'mod hazin.

Is-subinciz (i) ta' l-Art. 811, jaghti lok ghal smiegh mill-gdid tal-kawza "jekk fis-sentenza jkun hemm disposizzjonijiet kontra xulxin".

Sabiex tintlaqa' t-talba ghar-ritrattazzjoni taht dan il-paragrafu huwa mehtieg li tali kontradizzjonijiet jigu riskontrati fil-parti disposittiva tas-sentenza u mhux fil-parti motivazzjonalijew bejn il-parti motivazzjonali u dik disposittiva.

L-inkonsistenza fid-disposizzjonijiet kellha essenzjalment tokkorri f'dawk l-elementi li flimkien jikkostitwixxu d-decide tas-sentenza u kellha tkun wahda gravi illi tirrendi l-gudikat incert jekk mhux adirittura inkomprensibbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni