Reference: 856/1999/1

Judgement Details


Date
02/06/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FITENI SAVIOUR ET vs MAZZITELLI LOUIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI TA` KREDITU, PROMESSA TA` - DANNI, PRE-CONTRACTUAL LIABILITY - KUNTRATT, PROMESSA DE CONTRAHENDO - LOKAZZJONI, PROMESSA TA` - LOKAZZJONI, PROMESSA TA` CESSJONI TA` - TRANSAZZJONI, PROMESSA TA`
Summary
Id-disposizzjonijiet tal-weghda ta' bejgh huma eccezzjonali u ma jistghux jigu estizi minn istitutghall-iehor.

Id-disposizzjonijiet ta' l-artikoli 1357 sa 1360 tal-Kodici Civili ma japplikaxghall-promessa de contrahendo in generali izda biss ghall-promessa ta' bejgh.

Il-weghdiet biex wiehed jaffettwa certi kuntratti determinanti minn dejjem gew rikonoxxuti u ghalkemm f'certi kazijiet mhiex possibbli l-ezekuzzjoni specifika taghhom, f'hafna ohrajn pero dina l-ezekuzzjoni hi possibbli bhal ma huma promessa ta' lokazzjoni, promessa ta' transazzjoni u promessa ta' cessjoni ta' kreditu.

Huwa veru li l-kuncett ta' 'pre-contractual liability ma nsibuhx kodifikat fil-ligijiettaghna, bhal ma jezistu f'ligijiet ta' gurisdizzjonijiet ohra. Eppure din il-materja ma hijiex aljena ghall-Qrati taghna u fil-fatt giet trattata proprju f'materja koncernanti weghda ta' lokazzjonita' hanut.

Hemm lok ghal danni meta jkun hemm ksur ta' obbligazzjoni derivanti minn ftehim "de innuendo contractu". Hawnhekk il-qorti adottat is-sentenza fl-ismijiet Pullen v. Matysik

Id-danni f'dawn il-kazi huma limitati ghad-damnum emergens sal-mument meta n-negozjati jkunu waqfu izda ma jinkludux lucrum cessans.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info