Reference: 256/1994/1

Judgement Details


Date
30/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
SCHEMBRI HELEN ET vs ZAHRA ANTHONY GEORGE NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ALTERAZZJONIJIET MINGHAJR IL-KUNSENS TAS-SID - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI
Summary
Meta t-talba attrici tkun ghar-rizoluzzjoni u xoljiment ta' kuntratt ta' lokazzjoni jew rilokazzjoniu dan fil-kors taghha allura jkunu kompetenti li jiehdu konjizzjoni tal-kawza l-qrati ordinarji u mhux it-tribunal specjali.

Meta t-talba tkun intiza biex il-lokazzjoni meta tispicca ma tigix imgedda allura jkun f'dak il-kaz kompetenti l-Bord li Jirregola l-Kera. Kien ikun differenti l-kaz kieku t-talba kienet ghar-rizoluzzjoni u xoljiment tal-lokazzjoni jew rilokazzjoni waqt il-kors taghhom billi f'dan il-kaz dik it-talba kienet tkun ta' kompetenza tat-Tribunali Ordinarji.

L-artikolu 1564(1) tal-Kodici Civili jiddisponi illi "Il-kerrej, matul il-kiri, ma jista' jaghmel ebdatibdil fil-haga mikrija minghajr il-kunsens ta' sid il-kera ." Dan jghodd kemm ghall-kunsens esplicitu kif ukoll ghal dak tacitu. Meta l-iskrittura ta' lokazzjoni tirriferi ghal kunsens bil-miktub dikl-istipulazzjoni tipprevali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info