Reference: 150/1998/1

Judgement Details


Date
30/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DOMENIC DEP. STORES (DDS) LTD. vs MALTA DAIRY PRODUCTS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, HLAS TA` KONTIJIET SEPARATI - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA` - PRESKRIZZJONI, LIEMA ATTI JAMMONTAW GHAL RINUNZJA JEW INTERRUZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI - PRESKRIZZJONI, RINUNZJA GHAL
Summary
Ir-rikonjizzjoni interruttiva ghar-rinunzja ghall-preskrizzjoni kompita tista' tkun diretta u espressa, b'dikjarazzjoni formali tal-volonta` li jigi rikonoxxut id-dritt; tista' tkun diretta u tacita,b'fatti li fihom infushom immedjatament juru dik il-volonta`; u tista' tkun indiretta jew prezunta,dedotta minn fatti konkludenti inkompatibili mal-volonta` tal-preskriventi li jikkontesta l-ezistenza u l-ezercizzju tad-dritt. Ir-rinunzja tacita hi kwistjoni tal-volonta` prezunta tad-debitur, u kwindi ma hemmx rinunzja jekk hu jesprimi ruhu b'mod li jimmanifesta pjuttost l-intenzjoni li ma jirrikonoxxix id-dritt.

Biex l-atti tad-debitur jigu nterpretati bhala rikonoxximent, jehtieg lijkunu univoci. Semplici diskors bejn kreditur u debitur ma jistghux jitqiesu bhala li jinterrompu l-preskrizzjoni.

Hlas akkont jinterrompi l-preskrizzjoni. Madanakollu, il-hlas ta' kont anterjuri jew posterjuri ghal kont kontestat ma jistax jitqies bhala accettazzjoni tad-dejn kemm-il darba l-kontijiet ikunu separati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info