Reference: 31/2002/1

Judgement Details


Date
30/05/2003
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
BELLIZZI JOSEPH ET vs AWTORITA MARITTIMA TA' MALTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KJAMATA FIL-KAWZA, MA TISTAX TINTUZA BIEX JIGI SOSTITWIT IL-KONVENUT ORIGINALI - KJAMATA FIL-KAWZA, MEZZ SABIEX JIGI SANAT NUQQAS TA` INTEGRITA` TAL-GUDIZZJU - KJAMATA FIL-KAWZA, SKOP TA`
Summary
Is-sejha fil-kawza tal-persuna li ghandha interess fl-esitu tal-gudizzju ghandha tigi ammessa biex jigi reintegrat il-procediment ghax meta l-konvenut originali jkun diga' interessat fil-kawza il-gudizzju diga' jkollu 'res standi', u l-ammissjoni tat-terz interessat jkun qed iservi biex jirrentegral-procediment. Filwaqt li jekk il-konvenut originali ma jkollu ebda interess fil-kawza, bl-ammissjoni tat-terzi interessati, il-Qorti tkun "qeghda tirreintegra gudizzju li originarjament ma kellux saqajn li fuqhom seta' jieqaf legalment." Ghaldaqstant is-sostituzzjoni tal-konvenut originali mhuxammessa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info