Reference: 7/2002/1

Judgement Details


Date
26/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
POLIDANO CHARLES NOE vs KUMMISSJONI KONTROLL ZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, CIRKOLARI TA` L-IPPJANAR
Summary
Ai termini tal-artikolu 5 tal-istess Kap 356 l-Awtorita' ta' l-Ippjanar ghandha r-responsabilita' tat:-

"(a) thejjija tal-pjanijiet ta' zvilupp u policies ta' ppjanar, inkluza kull haga ohra ancillari jew incidentali ghalihom jew li twassal ghalihom, u l-aggornar taghhom wara li dawn jigu approvati skond l-Att";

"(c) il-pubblikazzjonijiet u l-aggornar, skond ma jehtiegu c-cirkostanzi, ta' librett ufficjali li jkun fih dawn il-hwejjeg li l-Ministru jista' jippreskrivi, u li ghandu jkun disponibbli ghall-pubbliku..".

Cirkolari ta' l-Ippjanar jikkostitwixxu 'konsiderazzjonijiet materjali' skond id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 33 (1) tal-Kap 356.

Huwa veru li l-istess Bord ta' l-Appell ghandhu id-dritt jiddeciedi fuq l-interpretazzjoni kemm tal-fatt u kemm tad-dritt, pero' fil-waqt li interpretazzjoni u apprezzament ta' fatti ma humiex soggetti ghall-appell quddiem il-Qorti ta' l-Appell, apprezzament tal-ligi, specjalment meta applikata mill-istess Bord ta' l-Appell hija soggetta ghall-appell skond id-dispozizzjoni specifici tal-artikolu 15 (1) tal-Kap 356,u tali cirkolari huma fil-fatt regoli li jirregalaw ukoll l-hrug ta' permessi f'diversi kategoriji ta' applikazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info