Reference: 388/1993/2

Judgement Details


Date
28/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCHEMBRI ANTHONY ET vs BUSUTTIL ALDO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, META MA JKUNX HEMM FTEHIM DWAR HLAS - SERVIGI, INTENZJONI TAL-PRESTANT LI JITHALLAS - SERVIGI, META JKUN DOVUT KUMPENS GHAL
Summary
Jekk il-hlas ma jkunx gie stabbilit fil-ftehim ta` appalt, jew b'ligi jew b'uzu, jigi meqjus mill-qorti bi stima ta' periti, jew ukoll minghajr din l-istima, skond ic-cirkostanzi.

Anke kieku l-operazzjoni kellha titqies bhala wahda sempliciment ta' rendiment ta' servigi, jinsab akkolt fil-gurisprudenza taghna illi jista' jkun dovut kumpens ghal servigi prestati anke jekk dan mhux pattwit, meta mill-kuntest tac-cirkostanzi jidher li l-hlas huwa dovut.

Ghaliex il-presunzjoni tas-servigi mhix prezunta li tkun saret gratuitament u l-intenzjoni tal-gratuwita` u r-rinunzja ghall-kumpens m'ghandhomx jigu akkolti facilment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info