Reference: 202/2000/1

Judgement Details


Date
20/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
LAPSI ESTATES LTD vs KUMMISSARJU TAL-ARTIJIET ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, INSINDAKABILITA` TA` L-ISKOP PUBBLIKU - ESPROPRJAZZJONI, EFFETTI TAD-DIKJARAZZJONI TAL-PRESIDENT TA` MALTA FIL-GAZZETTA TAL-GVERN - ESPROPRJAZZJONI, INTERESS PRIVAT - ESPROPRJAZZJONI, SINDAKABILITA` TA` L-ISKOP PUBBLIKU MILL-QRATI ORDINARJI
Summary
Billi l-qorti ghandha s-setgha u d-dmir li tara li jitharsu l-ligijiet kollha ta' Malta, fosthom id-dispozizzjonijiet tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fondamentali li jharsu l-jedd ghall-proprjetà privata, din il-qorti ghandha wkollis-setgha u d-dmir li tara li tassew li t-tehid ta' l-art hu mehtieg ghal skop pubbliku billi s-setgha ta' l-awtorità pubblika li tiehu proprjetà privata ma hix setgha mhollija ghal kollox fid-diskrezzjoni ta' dik l-awtorita`.

Il-fatt illi interessi privati wkoll jistghu jiehdu gid minn progett maghmul ghal skop pubbliku ma jnaqqas xejn min-natura pubblika ta' dak l-iskop.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info