Reference: 51/2000/1

Judgement Details


Date
20/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
DEPASQUALE ANTON
Parties
CARUANA CATHERINE PRO ET NOE vs GAUCI GODWIN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID
Summary
L-ewwel rekwizit biex sid jitlob ir-ripreza ta' pussess ta' fond hu x'inhu ghall-okkupazzjoni tieghutaht dik id-disposizzjoni tal-ligi, huwa illi hu 'requires' li jaghmel hekk. Huwa car li l-kelma'requires' tindika bzonn u mhux semplici xewqa jew preferenza. Il-piz tal-prova ta' dan il-bzonn hu fuq is-sid li jehtieg juri mhux biss illi hu qieghed jagixxi in buona fede imma anki li hu ghandubzonn li jirriprendi l-pussess tal-fond. Certament mhux mehtieg li tigi pprovata necessità assoluta izda ugwalment hu cert li jehtieg li jigi pruvat grad ragonevoli ta' bzonn.

Il-kontroll lihuwa msejjah li jaghmel il-Bord qabel ma jikkoncedi lis-sid li jirriprendi l-pussess tal-fond, huwali dan verament irid il-fond ghall-uzu tieghu jew tal-membri tal-familja tieghu, u ghall-ebda skop iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info