Reference: 315/2000/1

Judgement Details


Date
08/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CASSAR ERROL vs AWTORITA TAL-IPPJANAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITTIJIET LI GHANDHOM JITHALSU FUQ APPELL MINN AVVIZ BIEX TIEQAF U TA` TWETTIEQ - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META PERSUNA TIGI ZVIJATA MILL-AWTORITA` TA` L-IPPJANAR FIL-PROCEDURA TA` APPELL
Summary
Dan kien appell minn decizjoni tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar li kienet iddikjarat li l-appell ta' l-appellant kien null peress illi ma kienx thallas id-dritt mehtieg ai termini tal-Ligi.

L-appellant sostna li hu ma kienx hallas id-dritt ta' l-appell ghax gie svijat minn impjegat ta' l-Awtorita'.

Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat id-decizjoni tal-Bord u sostniet li dan in-nuqqas kien unikament imputabbli lill-appellant peress illi hu kien mar fil-post il-hazin (il-planning shop) sabiex jipprezenta l-appell tieghu. Il-Qorti irriteniet li l-principju kontenut f'Salvino Testaferrata Moroni Viani vs. l-Awtorita` ta' l-Ippjanar ma kienx japplika f'dan il-kaz proprju minhabbaf'hekk.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info