Reference: 84/2002/1

Judgement Details


Date
12/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MICALLEF DARREN vs TONNA EMMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KUNCETT TA` EKWITA`
Summary
Il-poter diskrezzjonali affidat mil-ligi lit-Tribunal ghal Talbiet Zghar bl-ekwita` hu ntiz biex tikkolma s-sitwazzjoni fejn tkun tonqos il-prova preciza ghall-finijiet tad-determinazzjoni ta' l-attlamentat u tad-danni. Ghalhekk il-kuncett ta' l-ekwita` introdott fil-ligi specjali bl-Att V ta' l-1995 ma ghandux ifisser, jew jitfisser, illi l-attur hu ezonerat mill-oneru li jfornixxi dawk l-elementi probatorji li huma fil-poter tieghu li jressaq, jew li jgib il-quddiem fatti sufficjenti ghal-fini tal-istabilizzar tal-att denunzjat minnu jew tal-konsegwenzi skaturati minnu. Lanqas ma ghandu jigi interpretat fis-sens illi l-Gudikatur ghandu jiehu in konsiderazzjoni fatti ohra hlief dawk rizultanti mill-istruttorja tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info