Referenza: 77/1998/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
PALMAR LIMITED vs CIANTAR VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, PERIJODU DI FERMO - LOKAZZJONI, PERIJODU DI RISPETTO - RITRATTAZZJONI, APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RITRATTAZZJONI, STADJI TA` - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCINDENTE - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCISSORIO - RITRATTAZZJONI, ZBALL LI JIDHER MILL-ATTI TAL-KAWZA
Fil-Qosor
Fi procedura ghal smiegh mill-gdid ta' kawza jehtiegu zewg stadji. L-ewwel li tithassar is-sentenzata' qabel ("in rescindente") u wara li jsir is-smiegh mill-gdid ("in rescissorio").

Jekk allura ma jissemmiex l-ewwel stadju l-Qorti ma tistax tghaddi ghat-tieni wiehed. Ma jistax ikun hemm lok ghar-ritrattazzjoni ta' kawza qabel ma jkun hemm ir-revoka tas-sentenza li biha l-gudizzju kien definit, ghax dik is-sentenza, sakemm ma tigix annullata, hija ta' ostakolu ghar-ri-ezami tal-kawza, ul-esigenzi processwali f'materja ta' ritrattazzjoni ghandhom jigu, u dejjem gew, strettament interpretati, u l-Qorti ma tistax tiehu konjizzjoni ta' stadju li, ghalkemm indispensabbli, ma jinsabx fid-domanda.

L-Art 811(e) jippermetti s-smiegh mill-gdid tal-kawza fil-kaz li jkun hemm applikazzjoni hazina tal-ligi.

Dan id-dispost tal-ligi ma japplikax meta jkun hemm interpretazzjoni hazina tal-ligi.

Il-fatti kif stabbiliti fis-sentenza ritrattata ta' dina l-Qorti ghandhom jittiehdu bhala korretti, u la jistghu ghalhekk jigu kontestati u lanqas imqeghda fid-dubju.

Hemm lok ghas-smiegh gdid fuq il-bazi ta' applikazzjoni hazina tal-ligi mhux jekk il-Qorti tkun interpretat erronjament il-ligi applikabbli ghal meritu quddiemha imma biss jekk tkun applikat ghal dak il-meritu ligi zbaljata, u cjoe, ligi minflok ohra.

It-terminu "di rispetto" f'lokazzjoni huwa terminu konvenzjonali bhat-terminu "di fermo" izda huwa dipendenti fuq il-volonta` tal-konduttur. L-effett tat-terminu di rispetto huwa li una volta li jkun inbeda tali terminu id-durata ta' lokazzjonihija obbligatoria ghat-terminu kollu.

L-Artikolu 811(l) tal-Kap. 12 jiddisponi li sentenza tista' tigi ritrattata jekk kienet l-effett ta' zball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza.

Tali zball irid ikun zball materjali ta' fatt u mhux zball ta' kriterju u ta' interpretazzjoni.

Biex zball rizultanti mill-atti tal-kawza jaghti lok ghal ritrattazzjoni jrid ikun jirrigwarda fatt li ma jiffurmax xi punt kontrovers li gie deciz mill-istess sentenza mpunjata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni