Reference: 1614/2001/1

Judgement Details


Date
12/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TESTA MARIO vs THEUMA ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, PERFEZZJONAMENT TAL-KUNTRATT - PRESKRIZZJONI, CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRESCRIPTIO - PRESKRIZZJONI, FOTOGRAFU - PRESKRIZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN
Summary
Il-kuntratt ta' bejgh jigi perfezzjonat appena jkun hemm ftehim fuq l-oggett tal-bejgh u fuq il-prezz. Il-proprjeta` ta' l-oggett tghaddi fil-mument tal-konkluzjoni tal-bejgh.

Huwa biss in rapport ghad-drittijiet tat-terzi illi fil-kaz ta' hwejjeg mobbli l-proprjeta` ma hijiex trasmessa hliefbit-"traditio" jew il-konsenja.

L-Artikolu 2137 tal-Kap 16 jiddisponi illi "l-preskrizzjonita' azzjoni tibda minn dakinhar li din l-azzjoni tista' tigi ezercitata, minghajr ma jittiehed qiesta' l-istat jew tal-kondizzjoni tal-persuna li lilha din l-azzjoni tmiss".

L-impossibilta` liwiehed jagixxi trid tkun impossibilita` indipendenti mill-volonta` tieghu, dovuta ghal kawza estranea, li huwa ma setax jirrimwovi. Is-semplici injoranza tad-dritt, fiha nfisiha, mhiex impediment ta' din ix-xorta.

It-tip ta' servizz offrut minn fotografu jannovera ruhu fost is-snajja precizati fl-Art 2148 (a) tal-Kodici Civili in kwantu x-xoghol u prodott tieghu hu rapprezentazzjoni mekkanika ta' fatti u grajjiet. Li jfisser li l-fotografu hu ragjonevolment inkluz fil-frazi "ta' persuni ohra li jahdmu sengha jew arti mekkanika".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info