Referenza: 1313/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
AZZOPARDI DR TONIO LL.D. vs CINI DANIEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KUNCETT TA` EKWITA`
Fil-Qosor
It-Tribunal ghal Talbiet Zghar ghandu jaqta' kull talba u kontro-talba li jkollu quddiemu principalment skond l-ekwita`. Dan hekk jipprovdi l-Artikolu 7 (1) tal-Kap. 380.

Din il-fakolta` hekkrikonoxxuta mil-ligi u affidata lill-Gudikatur ma tfisserx pero` illi l-parti hi ezonerata mill-obbligu li tforni dawk l-elementi probatorji essenzjali, anke jekk mhux l-ahjar prova, li del resto mhiex di rigore mehtiega (Art 9 (2)(b)), ghall-finijiet fl-ewwel lok tad-determinazzjoni tal-htija, u,sekondarjament, ghall-iskop tal-fissazzjoni u stabilizzar tad-dannu.

Invece is-setgha koncessa lill-Gudikatur biex jiddeciedi skond l-ekwita` necessarjment tfisser li hu ghandu l-obbligu li fid-decizjoni tieghu jiehu in konsiderazzjoni l-elementi tal-kaz konkret, hekk rimessi lilu ghal kriterju valutattiv prudenti.

Tinkorri fil-vjolazzjoni tal-Artikolu 7 fuq imsemmi u fil-vizzju tal-motivazzjoni dik id-decizjoni li wara li taghmel l-accertamenti taghha, tirrespingi d-domanda sempliciment fuq ir-riljiev li l-provi ma kienux sufficjentement precizi, u minghajr ma tipprocedi ghall-ezami ekwitattiv. Dan qed jinghad in kwantu, dejjem b'referenza ghall-Artikolu 9 (2)(b) surreferit,jinsab sancit illi l-Gudikatur "ghandu jitgharraf b'kull mod li jista' jidhirlu xieraq u ma jkunx marbut bil-prattika dwar l-ahjar prova jew dwar xiehda fuq kliem haddiehor jekk ikun sodisfatt li x-xiehda li jkollu quddiemu tkun bizzejjed veritiera li biha jista' jasal biex jaqta' l-kaz li jkun qedjitratta".

Dan kollu jfisser illi fil-valutazzjoni ekwitattiva l-Gudikatur irid joqghod fuqil-fatti kif jemergu mir-rizultanzi istruttorji tal-kaz. L-ezami ekwitattiv tieghu ghandu jibqa' mantenut fil-qafas tal-istess fatti u fil-parametri tal-principji legali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni