Reference: 1360/1994/1

Judgement Details


Date
28/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GATT FABRIZIO vs CIANTAR EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Side road user ghandu b'obbligu dawn id-doveri:-

i. li jaccerta ruhu li t-triq li jkun irid jidhol fiha hi libera;

ii. li jcedi, u ma jfixkilx, it-traffiku fuq il-main road;

iii.li jimxi 'dead slow' u sahansitra jieqaf biex u sakemm jaccerta ruhu li jista' johrog bla hsara;

Min ikun hiereg minn 'side street' ghal 'main road' ghandu l-obbligu li juza l-massima attenzjoni u prudenza, li jesplora sewwa l-'main road' u li jieqaf ghal kollox jew johrog 'inching out', u jassigura li t-triq hi libera. Is-'side road user' ghandu juza grad ta' diligenza l-izjed gholi u vigilanza l-izjed qawwija, billi ghandu d-dmir li jcedi lit-traffiku li jkun fit-triq principali, ghaxil-manuvra li jkun sejjer jaghmel biex jitraversa dik it-triq hija kalkolata li tiddisturba il-korsordinarju tat-traffiku li jkun ghaddej minnha."

Eccess ta' velocita` tal-main road user (ankekieku biss ghall-grazzja ta' l-argument kellu jigi koncess) ma ghandux jitqies bhala determinanti jew kontributorju ghar-responsabilita` ghas-sinistru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info