Reference: 1785/1999/1

Judgement Details


Date
28/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GALEA GIUSEPPE ET vs BORG JESSIE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, EKWIPARAZZJONI - DIVIZJONI, KOMODAMENT DIVIZIBBLI - DIVIZJONI, META JKUN HEMM SPROPORZJON KONSIDEREVOLI FL-ISHMA TAL-KOMPROPRJETARJI - DIVIZJONI, PRINCIPJI GENERALI TA` KIF GHANDHA SSIR
Summary
D'divizjoni l-kondividendi ghandhom dritt jikkonsegwixxu s-sehem taghhom in natura. Dan jistabilih del resto l-Artikolu 502 tal-Kodici Civili;

Dan id-disposittiv s'intendi jrid jigi ko- ordinatmad-disposittiv l-iehor li jipprovdi li biex issir il-qasma materjali hemm bzonn li l-fond ikun komodament divizibbli u bla diskapitu (Artikolu 515 tal-Kapitolu 16). F'kazijiet simili wiehed normalment jirrikorri ghal perizja teknika biex proprju jigi determinat jekk jezistux inkonvenjenzi gravi uminghajr pregudizzju ghall-kondividendi.

Il-pregudizzju jista' jikkonsisti mill-fatt ta' l-isproporzjon konsiderevoli bejn il-porzjonijiet. Meta l-beni ma jistghux jinqasmu komodatament minghajr ekwiparazzjonijiet esagerati u sproporzjonati, ghandhom jigu licitati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info