Reference: 1482/1993/1

Judgement Details


Date
28/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GALDES JOHN NOE vs ABELA GODWIN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, JIBDA JIDDEKORRI MIN-NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI META L-AMMONT MITLUB HUWA LIKWIDAT - IMGHAX, META TALBA GHALL-HLAS TA` DANNI HIJA MAGHRUFA JEW FACILMENT DETERMINABBLI - REGOLAMENTI TAL-PORT, EZENZJONI MINN RESPONSABILITA` - REGOLAMENTI TAL-PORT, FRAZI DEJJEM A RISKJU BISS TAS-SID
Summary
L-Artikolu 70 tal-Port Regulations, l-Artikolu 6(3)(a)(v) tal-Port Ordinance 1962 u l-Artikolu 90 uSkeda Tlettax tal-Port Regulations 1966 ma jezimux lid-depozitarju mir-responsabilita` tieghu ghaliex il-fatt li l-merkanzija hija meqjusa bhala units ma jfisserx li hu jista' impunement jikkonsenja vetturi zarmati mill-accessorji taghhom meta jirrizulta li hi rcevihom bl-accessorji soliti taghhom.Lanqas il-fatt li l-merkanzija tinhazen in the open and always at the sole risk of the owner ma jezimih mill-att kriminali ta' l-impjegati tieghu jew ta' terzi bhallikieku l-merkanzija flok fil-kustodja tieghu kienet abbandunatha f'xi ghalqa.

Una volta li hemm kontestazzjoni dwar ir-responsabilita` ghall-hlas ta' danni, hu gust li, bl-applikazzjoni tal-principji generali tad-dritt, l-imghaxijiet jithallsu minn dakinhar ta' l-interpellazzjoni ufficcjali ghall-pagament li sar bin-notifika lid-debituri ta' l-att tac-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info